top of page
Сортировка Медицина

XONDROMED 

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə və revmatizməleyhinə digər dərman vasitələri.

xondromed.png
brochure.png

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Сhondroitin sulfate.

 

Tərkibi

Təsiredici maddə:   1 ampulda  200 mq xondroitin sulfat (xondroitin natrium sulfat şəklində) vardır.

Köməkçi maddələr: benzil spirti, 0,1M natrium hidroksid məhlulu və ya 0,1M hidroxlorid turşusu məhlulu

  • pH 6,0-7,5 qədər, inyeksiya üçün su.

 

Təsviri

Şəffaf, rəngsiz və ya cüzi sarımtıl rəngli mayedir.

 

Farmakoterapevtik qrupu

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə və revmatizməleyhinə digər dərman vasitələri.

ATC kodu: M01AX25.

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Dərman vasitəsinin əsas təsiredici maddələri – A və C xondroitin sulfatın natirum duzlarıdır (orta molekul kütləsi - 11000 dalton). Xondroitin sulfat – yüksəkmolekullu mukopolisaxariddir. Proteoqlikanların əsas komponenti olub, kollagen liflərlə birlikdə qığırdaq matriksini təşkil edir.

Dərman vasitəsi iltihabəleyhinə, analgeziyaedici təsir göstərir. Oynaq qığırdağının deqradasiyasını törədən fermentlərin aktivliyini azaldır: metalloproteinazaları, xüsusilə leykositar elastazanı ingibə edir. Azad oksigen radikalların ifrazını qismən blokadaya alır; xemotaksisin, antigen determinantların blokadaya alınmasına səbəb olur. İltihabəleyhinə və analgezəedici təsirlər sinovial qişanın sinoviosit və makrofaqları vasitəsilə iltihab mediatorların və ağrı amillərin sinovial mayesinə ifrazının azalması, həmçinin leykotriyen B4 və prostaqlandin E2 sekresiyasının söndürülməsi nəticəsində əldə edilir.

Dərman vasitəsindən istifadə birləşdirici toxumanın yığılmasına mane olur, oynaq səthlərin yağlanmasında rol oynayır, oynaq mayenin yaranmasını normalizə edir, oynaqların hərəkətliyini yaxşılaşdırır, ağrının intensivliyinin azalmasına səbəb olur, həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır.

Farmakokinetikası

Əzələdaxili yeridildikdən sonra maksimal konsentrasiyası 1 saat ərzində qeyd edilir, sonra preparatın konsentrasiyası 2 sutka ərzində ləng şəkildə azalır. Əsasən qığırdaq toxumada yığılır (oynaq qığırdaqda maksimal konsentrasiya 48 saatdan sonra qeyd edilir); sinovial qişa onun oynaq boşluğuna keçməsinə mane olmur.

Orqanizmdən 24 saat ərzində əsasən böyrəklərlə xaric olunur.

 

İstifadəsinə göstərişlər

 Oynaqların və onurğa sütununun degenerasiyalı-distrofik xəstəlikləri:

  • birincili artroz;

  • əsasən iri oynaqların zədələnməsi ilə osteoartroz;

  • fəqərəarası osteoxondroz.

Əks göstərişlər

Preparatın komponentlərindən hər hansı birinə qarşı fərdi yüksək həssaslıq, qanaxmalara meyillilik, tromboflebitlər, hamiləlik, laktasiya dövrü (müalicə müddətində ana südü ilə qidalandırma dayandırılmalıdır). 15 yaşa qədər uşaqlar (effektivliyi və təhlükəsizliyi müəyyən olunmayıb).

Ehtiyatla: qanın laxtalanma funksiyasının pozulmasında, şəkərli diabetdə, həddindən artıq bədən kütləsi olan şəxslərdə, duzların aşağı səviyyəsi ilə pəhriz saxlayan xəstələrdə, 18 yaşa qədər uşaqlarda, böyrək funksiyasının pozulmasında, hamiləliyi planlaşdıran qadınlarda.

 

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Allergik reaksiyalar və ya hemorragiyalar zamanı müalicə ləğv olunmalıdır.

Stabil klinik effekti əldə etmək üçün Xondromed dərman vasitəsinin ən azı 25 inyeksiyası lazımdır. Müalicə kurs bitdikdən sonra effekt bir neçə ay ərzində uzunmüddətli saxlanılır. Şiddətlənmənin qarşısını almaq üçün müalicənin təkrar kursları göstərilir.

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlarla birlikdə istifadə etdikdə Xondromed onların dozasının azalmasına səbəb olur.

Dolayi antikoaqulyantların, antiaqreqantların, fibrinolitiklərin təsirinin güclənməsi mümkündür, buda ki birgə istifadə zamanı qan laxtalanma göstəricilərinin daha tez-tez yoxlanmasını tələb edir.

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Qadınlarda hamiləlik və laktasiya dövründə preparatdan istifadənin təhlükəsizliyini təsdiq edən məlumatların olmaması ilə bağlı bu preparatdan bu dövrlərdə istifadə etmək məsləhət görülmür.

 

Pediatriyada istifadəsi

Uşaqlarda preparatdan istifadənin təhlükəsizliyi və effektivliyi barədə  məlumatların olmaması ilə bağlı bu preparatı uşaqlara təyin etmək məsləhət görülmür. 

 

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsir etmir.

 

İstifadə qaydası və dozası

Preparat 1 ml dozada günaşırı əzələdaxili yeridilir. İnyeksiya yaxşı keçirildiyi halda doza 4-cü inyeksiyadan başlayaraq 2 ml-ə qədər artırılır. Müalicə kursu – 25-35 inyeksiya. Həkimin məsləhətindən sonra müalicə kursunu 6 aydan sonra təkrarlamaq məqsədəuyğundur.

 

Əlavə təsiri

Allergik reaksiyalar: dəri qaşınması, eritema, övrə, dermatit.

Həzm sisteminə: nadir – ürəkbulanma, qusma, diareya.

Sairə: inyeksiya yerində baş verən qanaxmalar.    

 

Doza həddinin aşılması

Simptomları: allergik reaksiyalar, inyeksiya yerində baş verən hemorragiyalar.

Müalicəsi: ehtiyac yarandıqda simptomatik müalicə təyin edilir.

 

Buraxılış forması  

2 ml məhlul, sındırma halqası ilə rəngsiz şüşə ampulda.  5 ampul yuvalı qablaşdırmada. 1 və ya 2 yuvalı qablaşdırma içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

 

Saxlanma şəraiti

25 ºC-dən yüksək olmayan temperaturda, işıqdan qorunan və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

 

Yararlılıq müddəti

3 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

 

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

 

İstehsalçı

“Lekfarm” BMMC, Belarus Respublikası, Minskaya küç., 2a, 223141, Loqoysk şəh.,

Tel.:/Faks:+375 1774 53-801.

е-mail: оffice@lekpharm.by

bottom of page