top of page
Сортировка Медицина

XARQOMAN (Chargoman)  

əzələdaxili inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizə olunmuş toz

chargo.png
brochure.png

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Human Chorionic Gonadotrophin (HCG)

Tərkibi
Təsiredici maddə: 1 flakonda 5000 BV yüksək dərəcədə təmizlənmiş insanın xorionik qonadotropini
                              (İXQ) vardır. 
Həlledici: 1 ampulda 1 ml steril və apirogen 0,9%-li izotonik natrium xlorid məhlulu vardır. 
Köməkçi maddələr: susuz dinatrium hidrofosfat, sukroza, mannitol, fosfor turşusu (% 85) A.T., k.m. pH tənzimlənməsi üçün (kifayət miqdar).

Təsviri
Ağ rəngli, steril, apirogen, yüksək dərəcədə təmizlənmiş liofilizə olunmuş tozdur. 
Həlledici - steril, apirogen, rəngsiz, şəffaf məhluldur. 

Farmakoterapevtik qrupu
Qonadotropinlər və ovulyasiyanın digər stimulyatorları.
Xorionik qonadotropin


ATC kodu: G03GA01

Farmakoloji xüsusiyyətləri
Farmakodinamikası

İnsan xorionik qonadotropini (İXQ), hamiləlik zamanı cift tərəfindən hasil olunan, daha sonra dəyişilməmiş şəkildə böyrəklər vasitəsilə xaric olan, alfa- və beta subvahidlərdən ibarət polipeptid qonadotrop hormondur. Hamilə qadınların sidiyindən ekstraksiya edilir və təmizlənməklə alınır. 
İXQ hipofizin ön payının hormonu kimi güclü lüteinləşdirici xüsusiyyətə malikdir. 
Qadınlarda və kişilərdə cinsi orqanların normal yetişməsi və ikincili cinsi əlamətlərin formalaşması və fizioloji inkişafı üçün zəruridir. İnsan xorionik qonadotropini cinsiyyət vəzilərində (yumurtalıqlar və xayalar) cinsi hormonların sintezini - steroidogenezi stimulə edir. 
Normal aybaşı tsikli zamanı LH FSH ilə birlikdə yumurtalıqlarda normal follikulun inkişafında və yetişməsində iştirak edir; tsiklin ortasında isə LH səviyyəsinin yüksəlməsi ovulyasiyanı təmin edir. İXQ lüteinləşdirici hormonunu bu funksiyada əvəz edə bilər. 
Qadınlarda ovulyasiyanı və sarı cismin stromal hüceyrələrini stimulə edir, estrogen (estradiol) və progesteron hormonlarının normal sintezi sayəsində hamiləliyin qorunmasına kömək edir. Həmçinin, ciftin tam formalaşmasını və inkişafını dəstəkləyir. Xorionik qonadotropin, hamiləliyin inkişafını dəstəkləməsinə əlavə olaraq, ovulyasiyanı stimulə edir və mayalanmadan əvvəl qadınların reproduktiv fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu, ekstrakorporal mayalanma (EKM/IVF) kimi köməkçi reproduktiv üsullardan əvvəl superovulyasiyanın induksiyası üçün çox vacibdir. 
Kişilərdə xayaların interstisial hüceyrələrini (Leydiq hüceyrələri) stimulə edir, testosteron və digər steroid cinsi hormonların hasil olmasını və spermatogenezi yaxşılaşdırır. 
Kriptorxizmi olan uşaqlarda xayaların (testislərin) xaya kisələrinə (skrotuma) enməsinə kömək edir.
Farmakokinetikası
Xorionik qonadotropin əzələdaxili yeridilir. Dozadan asılı olaraq qanda maksimal konsentrasiyaya 2-6 saatdan sonra çatır. Orqanizmdən 2 mərhələdə xaric olunur. Birinci mərhələnin T1/2 (yarımxaricolma dövrü) təqribən 8-12 saat, ikinci mərhələnin isə 23-37 saat təşkil edir. Preparat əsasən böyrəklər vasitəsilə xaric olunur. Yeridilən dozanın 10-20%-i sidikdə dəyişilməmiş şəkildə aşkar olunur, əsas hissəsi isə beta zəncir fraqmentləri şəklində böyrəklərlə ekskresiya olunur. 

İstifadəsinə göstərişlər
Qadınlarda və kişilərdə 
Hipotalamus və hipofiz vəzinin fəaliyyətinin pozulması ilə əlaqədar cinsiyyət vəzilərin hipofunksiyası (funksional qabiliyyətinin azalması)


Qadınlarda
•    Anovulyasiya və ya follikulların yetişməsinin pozulması (oliqo-ovulyasiya) səbəbilə yaranan sonsuzluq zamanı ovulyasiyanın induksiyası 
•    Aybaşı tsiklin lütein fazasının çatışmazlığı olan pasiyentlərdə sarı cismin finksiyasının dəstəklənməsi üçün (yumurtalıqların estrogen funksiyası saxlanıldığı halda) 
•    Yumurtalıqların nəzarət olunan hiperstimulyasiyası proqramı çərçivəsində follikulların yetişdirilməsi və punksiyaya hazırlanması (köməkçi reproduktiv texnologiyaları) 
•    Ekstrakorporal mayalanma (EKM/IVM) kimi köməkçi reproduktiv texnologiya proqramlarında superovulyasiyanın induksiyası 
•    Adəti düşük zamanı hamiləliyin erkən mərhələlərdə qorunması məqsədilə
•    Spontan abort (düşük) təhlükəsi 
•    Nadir hallarda və az miqdarda funksional qanaxmalar (oliqomenoreya, birincili və ikincili amenoreya) və Frelix sindromu


Kişilərdə
•    Hipoqonadotrop hipoqonadizm 
•    İdiopatik pozulmuş spermatogenez (normoqonadotrop oliqospermiya) səbəbiylə sonsuzluq
•    Nisbi androgen çatışmazlığı səbəbilə oliqo- və astenospermiya 
•    Azoospermiya


Oğlan uşaqlarında
•    Hipofiz vəzinin qonadotropik funksiyasının çatışmazlığı səbəbilə cinsi yetişkənlik dövrünün gecikməsi 
•    Prepubertat kriptorxizm (anatomik obstruksiyanın nəticəsi istisna olmaqla)

 

Diaqnostik üsul kimi 
•    Kişilərdə hipoqonadotrop hipoqonadizmin uzunmüddətli stimullaşdırıcı müalicəyə başlamazdan əvvəl xayaların (skrotum) funksiyasının qiymətləndirilməsi (Leydiq testi) 
•    Oğlan uşaqlarında kriptorxizm və anorxizmin differensial diaqnostikası 

 

Əks göstərişlər  
Kişilərdə və qadınlarda
-İXQ və ya digər qonadotropinlərə (İMQ, FSH) məlum olan yüksək həssaslıq
-Preparatın tərkibində olan köməkçi maddələrin hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq 
-Cinsiyyət vəzilərin olmaması (anadangəlmə və ya əməliyyatdan sonra) 
-Qalxanabənzər və böyrəküstü vəzilərinin müalicə olunmayan endokrinopatiyası 
-Mərkəzi sinir sisteminin üzvi zədələnmələri (hipofiz vəzi, hipotalamus şişləri daxil olmaqla)
-Dərin venaların tromboflebiti 
-3 yaşdan kiçik uşaqlar 


Qadınlarda
-Hamiləlik və laktasiya dövrü
-Normal follikulun yetişməsi ilə nəticələnməyən sozsuzluq (məsələn, boru və ya servikal mənşəli)
-PKYS-u ilə əlaqəli olmayan yumurtalıq kistaları və ya böyümüş yumurtalıqlar
-Uşaqlıq borularının keçməməzliyi 
-Son 3 ayda ektopik hamiləlik 
-Naməlum etiologiyalı vaginal qanaxma və qanlı ifrazat (qeyri-menstrual)
-Yumurtalıqların hiperstimulyasiyası sindromu
-Hiperprolaktinemiya
-Yumurtalıqlar, endometrium və ya süd vəzilərin karsinoması


Kişilərdə
-Hipoqonadotrop hipoqonadizm ilə əlaqədar olmayan sonsuzluq 
-Xayaların, prostat və ya süd vəzilərin karsinoması kimi androgen törəmələri 
-Xaya kisəsinə enməmiş xayalarla əlaqəli üzvi mənşəli vəziyyətlər (qasıq yırtığı, qasıq nahiyəsində cərrahi əməliyyat, xayanın ektopiyası)
Əlavə olaraq, aşağıdakı hallarda müalicənin müsbət nəticələri gözlənilmir və bu səbəbdən preparat təyin edilməməlidir:
-Yumurtalıqların birincili çatışmazlığı
-Qadın cinsiyyət orqanlarının normal hamiləliklə uyğun olmayan inkişaf qüsurları və deformasiyaları
-Uşaqlığın hamiləliklə uyğun olmayan xoşxassəli törəmələri (mioma) 
-Anamnezdə yumurtalıqların hiperstimulyasiyası sindromu
-Erkən menopauza

Aşağıdakı hallarda ehtiyatla istifadə edilməlidir
Ürəyin işemik xəstəliyi, xroniki ürək çatışmazlığı, xroniki böyrək çatışmazlığı, epilepsiya, miqren, bronxial astma, arterial hipertenziya, tromboz riski (qadınlarda), prepubertat dövrdə olan oğlan uşaqları, yetkinlik dövrü.
Xüsusi xəbərdarlıq
Müalicənin effektivliyini azaldan anticisimlərin yaranması səbəbindən uzunmüddətli istifadə tövsiyə edilmir.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri  
Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri öyrənilməmişdir. 
Hər hansı dərman vasitəsini qəbul edirsinizsə bu barədə həkiminizi məlumatlandırın.
İXQ sonsuzluğun müalicəsində İMQ (İnsan menopauzal qonadotropini) və ya klomifen sitratla birlikdə istifadəsi zamanı yumurtalıqların hiperstimulyasiyası sindromunun yaranma ehtimalını artırır. 
Xorionik qonadotropini yüksək dozada kortikosteroidlərlə birlikdə tətbiqindən çəkinmək tövsiyə olunur.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi
Preparatı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin.
Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadə edilməməlidir. 
Müalicə zamanı hamilə olduğunuzu aşkar etsəniz, dərhal həkiminizi bu barədə məlumatlandırın.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri
Təsir göstərmir.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri
Kişilərdə follikulstimullaşdırıcı hormonun (FSH) miqdarı yüksək olduqda preparat qeyri-effektivdir. Uzunmüddətli müalicə zamanı və ya yüksək dozada təyin olunduqda fiziki və cinsi inkişafı ləngimiş yeniyetmə oğlanlarda vaxtından əvvəl cinsi yetişkənliyin yaranması müşahidə oluna bilər. Kriptorxizmin əsassız olaraq uzunmüddətli müalicəsi zamanı (xüsusilə cərrahi müdaxilə tələb olunduğu hallarda) cinsi vəzilərin degenerasiyası baş verə bilər. Androgen və estrogenlərin sintezinin artması nəticəsində FSH sintezinin tormozlanması toxum kanalının atrofiyasına səbəb ola bilər. Uzunmüddətli istifadə zamanı preparata qarşı anticisimlərin yaranması da mümkündür. Preparat çoxdöllü hamiləliyin yaranma ehtimalını artırır. Preparatla müalicə zamanı və qəbulun dayandırılmasından 7 gün müddətində hamiləlik testi nəticəni yanlış müsbət göstərə bilər. Yumurtalıqların həddindən artıq reaksiyası olan xəstələrdə (məsələn, yumurtalıqların ölçülərinin çox böyüməsi, estradiol səviyyəsinin çox yüksəlməsi) müalicə dayandırılmalıdır.

İstifadə qaydası və dozası
Bu dərman vasitəsini hər zaman həkiminiz təyin etdiyi kimi istifadə edin.
Yalnız əzələdaxili inyeksiya şəklində istifadə edilir.


Xarqamon liofilizə olunmuş toz natrium xlorid məhlulu ilə bilavasitə istifadədən əvvəl həll edilməlidir. 
1 flakon (5000 BV) Xarqamon toz 1 ml həlledici (0,9%-li izotonik natrium xlorid məhlulu) ilə qarışdırıldıqda alınmış hazır məhlulun konsentrasiyası 5000 BV/ml, 10 ml həlledici ilə qarışdırıldıqda isə 500 BV/ml təşkil edir. Preparat həlledici ilə qarışdırıldıqdan sonra dərhal istifadə olunmalıdır. İstifadə edilməmiş qalığı atmaq lazımdır. 
Preparatın dozası və müalicənin müddəti xəstəlikdən, həmçinin xəstənin yaşından və çəkisindən asılı olaraq həkim tərəfindən təyin olunur və müəyyən dərəcədə dəyişdirilə bilər. 
Xarqoman preparatını sonsuzluq problemlərinin müalicəsi üzrə təcrübəsi olan həkim nəzarəti altında istifadə etmək lazımdır.


Qadınlarda
Anovulyasiya və oliqo-ovulyasiya (follikulların yetişməsinin pozulması) zamanı ovulyasiyanın induksiyası: dominant follikul uyğun ölçüyə (18 mm-dən böyük) çatdırıldıqda, Xarqamon 5000 BV və ya 10000 BV (1 və ya 2 ampul) dozada birdəfəlik inyeksiya şəklində əzələdaxili yeridilir (menotropinin sonuncu inyeksiyasından 24 saat sonra). 
Xarqoman inyeksiyası vurulduğu gündən etibarən xəstəyə cinsi əlaqədə olması tövsiyə olunur. 
Aybaşı tsiklinin lütein fazasının çatışmazlığı səbəbilə sonsuzluq zamanı sarı cismin finksiyasının dəstəklənməsi (yumurtalıqların estrogen funksiyası saxlanıldığı halda): ovulyasiyadan və ya embrion köçürülməsindən sonra 3, 6 və 9-cu günlərdə ardıcıl olaraq 1000 BV-5000 BV dozada yeridilir. 
Aybaşı tsiklinin lütein fazasının qısalması səbəbilə yaranan sonsuzluq zamanı Xarqamon aybaşı tsiklinin 21, 23 və 25-ci günlərində 5000 BV dozada əzələdaxili yeridilir.
Yumurtalıqların nəzarət olunan hiperstimulyasiyası proqramı çərçivəsində follikulların yetişdirilməsi və punksiyaya hazırlanması: 5000 BV və ya 10000 BV dozada birdəfəlik inyeksiya şəklində ə/d yeridilir. 
Ekstrakorporal mayalanma kimi köməkçi reproduktiv texnologiyalardan əvvəl superovulyasiyanın induksiyası məqsədilə qonadotropinlərin tətbiqi iki mərhələdə həyata keçirilir.
1-ci mərhələ: Menopauzal qonadotropin (İMQ) 7-12 gün ərzində hər gün 75 BV dozada əzələdaxili inyeksiyası şəklində təyin olunur (follikulun böyüməsinin və yetişməsinin göstəriciləri olan estrogen səviyyəsinin artmasına və ultrasəs müayinənin nəticələrinə nəzarətlə (qan zərdabında estradiolun səviyyəsi 1,1-2,9 pmol/ml = 300-800 pg/ml; USM-də dominant follikulun diametri 18-22 mm)). 
2-ci mərhələ: Ovulyasiyanın induksiyası məqsədilə İMQ-nin (menotropin) və ya FSH-ın sonuncu inyeksiyasından 24-48 saat sonra (çoxsaylı follikulların inkişafını stimullaşdırdıqda) Xarqoman 1 və ya 2 ampul (5000 BV və ya 10000 BV) birdəfəlik inyeksiya şəklində əzələdaxili yeridilir. Oositin alınması 34 - 36 saat sonra aparılır. Xəstəyə Xarqoman inyeksiyası vurulduğu gündən etibarən ovulyasiya baş verənə qədər hər gün cinsi əlaqədə olması tövsiyə olunur. Alternativ olaraq, uşaqlıqdaxili inseminasiya (UDİ) həyata keçirilə bilər. Hamiləlik baş vermirsə müalicə eyni üsulla təkrarlana bilər. 
Adəti abort zamanı hamiləliyin erkən mərhələlərdə qorunması: hamiləliyin 2-ci və 3-cü ayları ərzində Xarqoman 5000 BV-dən günaşırı, növbəti iki ayda isə 1000 BV dozada istifadə edilməlidir.
Spontan abort (düşük) təhlükəsi zamanı (simptomlar hamiləliyin 8-ci həftəsinə qədər müşahidə olunarsa) hamiləlik təsdiq olunan andan Xarqoman 5000 BV dozada dərhal istifadə edilir, sonra hamiləliyin 14-cü həftəsi daxil (abort təhlükəsi aradan qalxana qədər) həftədə iki dəfə 5000 BV-dən yeridilir. Bundan sonra, doza 1000 BV-yə endirilməli və bu dozada həftədə iki dəfə istifadəsi davam etdirilməlidir.
Nadir hallarda və az miqdarda funksional qanaxmalar (oliqomenoreya, birincili və ikincili amenoreya) və Frelix sindromu zamanı aybaşı tsiklinin 15-ci günündən 24-cü gününə qədər hər gün 500-1000 BV-dən təyin olunur. Alternativ müalicə sxemi - aybaşı tsiklinin 16, 18 və 20-ci günlərində günaşırı 1500 BV-dən (cəmi 3 inyeksiya) təyin olunur.


Kişilərdə   
Hipoqonadotrop hipoqonadizm: Xarqamon aşağıdakı müalicə sxemlərdən biri ilə təyin edilə bilər. 
1) 3 həftə ərzində həftədə 3 dəfə 500-1000 BV, sonra 3 həftə ərzində həftədə 2 dəfə 500-1000 BV; 
2) 6-9 ay müddətində həftədə 3 dəfə 4000 BV, sonra 3 ay ərzində həftədə 3 dəfə 2000 BV doza ilə davam etdirilir; 
3) Xarqamon ən azı 6 ay ərzində həftədə 2 dəfə 2500 BV dozada, FSH həftədə 3 dəfə 150 BV dozada dərialtına inyeksiyası ilə birlikdə yeridilir. 
Dozalanma rejimi, müalicənin başlanma vaxtından və pasiyentin yaşından asılı olaraq müəyyən dərəcədə dəyişə bilər. 
İdiopatik normoqonadotrop oliqospermiya: menotropin ilə birlikdə həftədə 1 dəfə 5000 BV təyin olunur. Müalicə müddəti 3 ay təşkil edir. 
Nisbi androgen çatışmazlığı səbəbilə oliqo- və astenospermiya: Xarqamon 3 ay müddətində hər 5 gündən bir 2000 BV (həftədə 3 dəfə menotropin (150 BV FSH + 150 BV LH) ilə birlikdə) və ya hər gün 500 BV (menotropin (75 BV FSH + 75 BV LH) ilə birlikdə) təyin olunur. 
Müalicəyə cavab reaksiyası yoxdursa, Xarqamon 3-12 ay ərzində həftədə 2-3 dəfə 2000 BV-dən (həftədə 3 dəfə menotropin (150 BV FSH + 150 BV LH) ilə birlikdə) təyin edilir. Spermatogenezdə bir yaxşılaşma əldə edildikdə, bəzi hallarda sonrakı terapiya yalnız Xarqamonun dəstəkləyici dozaları ilə həyata keçirilə bilər.
Azoospermiya: 90-120 gün ərzində hər gün 5000 BV (menotropinlə birlikdə) təyin olunur.


Oğlan uşaqlarında
Hipofiz vəzinin qonadotropik funksiyasının çatışmazlığı səbəbilə cinsi yetişkənlik dövrünün gecikməsi 
Oğlanlara cinsi inkişafın sürətləndirilməsi məqsədilə Xarqamon ən azı 3-6 ay müddətində həftədə 1 ampul (5000 BV) və ya həftədə 2-3 dəfə 1500 BV-dən təyin edilir. Ehtiyac olduqda müalicə kursu təkrarlana bilər.
Prepubertat kriptorxizm (anatomik obstruksiyanın nəticəsi istisna olmaqla) 
Müalicə adətən 4-9 yaş arasında aparılır. Xarqamon 3 həftə ərzində həftədə 3 dəfə 4000 BV-dən və ya günaşırı 5000 BV-dən (cəmi 4 inyeksiya) şəklində təyin olunur. Dozalanma rejimi, müalicənin başlanma vaxtından və pasiyentin yaşından asılı olaraq müəyyən dərəcədə dəyişə bilər. 
Alternativ müalicə sxemləri: 6 həftə ərzində 15 inyeksiya şəklində 500-dən 1000 BV-dək dozadan və ya 4-6 həftə müddətində həftədə 3 dəfə 500 BV-dən (bu müalicə kursu uğurlu olmazsa 1 aydan sonra 4-6 həftə ərzində gündə 3 dəfə 1000 BV doza ilə yeni müalicə kursuna başlamaq olar) təyin edilir.
Doza adekvat olduqda, adətən bir müalicə kursundan sonra xayaların enməsinin baş verəcəyini və ya cərrahiyyə əməliyyatına ehtiyac olacağı barədə qərar verilə bilər. Beləliklə, İXQ inyeksiyaları ilə aparılan müalicə kursu, əməliyyatın ehtiyacını müəyyənləşdirmək üçün dəyərli diaqnostik üsul ola bilər. Müalicəyə cavabın olmaması anatomik obstruksiyanın göstəricisidir. Bundan əlavə, cərrahi müdaxilə tələb olunduqda, xorionik qonadotropinlə aparılan ilkin müalicə xayaların ölçüsünün böyüməsi və bağların uzunluğunun artırılması hesabına proseduru asanlaşdıra bilər. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə xayaların retraksiyasının qarşısını almaq üçün qonadotrop müalicənin təyin edilməsi tövsiyə olunur.


Diaqnostik üsul kimi
Hipoqonadotrop hipoqonadizm xəstələrində (uzunmüddətli stimullaşdırıcı müalicəyə başlamazdan əvvəl) xayaların (skrotum) funksiyasının qiymətləndirilməsi (Leydiq testi) üçün 1 dəfə 1 ampul (5000 BV) təyin olunur.
Oğlan uşaqlarında kriptorxizm və anarxizm differensial diaqnostikası zamanı xayaların funksiyasını qiymətləndirmək məqsədi ilə 1 ampul (5000 BV) birdəfəlik təyin edilir. 
Sınağa başlamazdan əvvəl və Xarqamon inyeksiyasından 72-96 saat sonra qan zərdabında testosteronun səviyyəsi təyin edilməlidir. Anorxizm vəziyyətində sınaq mənfi olacaq, bu da testikulyar toxumasının olmadığını göstərir; kriptorxizm zamanı, yalnız bir xayanın olduğu halda belə sınaq müsbət qiymətləndirilir (başlanğıc səviyyəyə nisbətən testosteron səviyyəsinin 5-10 qat artımı müşahidə olunur). Test zəif müsbət olduqda, maliqnizasiya riski yüksək olduğu üçün qonadanın (qarın boşluğunun ultrasəs müayinəsi və ya laparoskopiya üsulu ilə) aşkar edilməsi lazımdır.

Əlavə təsirləri
Bütün dərmanlar kimi, preparatın tərkibində olan maddələrdən hər hansı birinə qarşı həssas olan şəxslərdə arzuolunmaz əlavə təsirlər yarana bilər.
İnsan xorionik qonadotropini, adətən orqanizm tərəfindən yaxşı qəbul edilir. Əlavə reaksiyalar orqan sistemlərinə və rastgəlmə tezliyinə görə aşağıdakı kimi təsnif edilir: çox tez-tez (≥1/10); tez-tez (≥1/100-dən <1/10-dək); bəzən (≥1/1000-dən <1/100-dək); nadir (≥1/10000-dən <1/1000-dək); çox nadir (<1/10000); məlum olmayan tezlikdə (mövcud məlumatlar başvermə tezliyini müəyyən etmək üçün kifayət deyil).
Tez-tez: baş ağrısı, yumurtalıqların yüngül dərəcəli hiperstimulyasiyası.
Bəzən: depressiya, həyəcan, qıcıqlanma, yumurtalıqların ağır dərəcəli hiperstimulyasiya sindromu, ödem, yorğunluq. 
Nadir: angionevrotik ödem, tromboemboliya, damarların okkluziyası, müvəqqəti, geridönən ginekomastiya (oğlanlarda və kişilərdə), prostat vəzin müvəqqəti, geridönən böyüməsi, vaxtından əvvəl cinsi yetişkənlik, maye və elektrolitlərin ləngiməsi, yerli reaksiyalar (inyeksiya nahiyəsində ağrı, qızartı).
Çox nadir: akne, sistem allergik reaksiyalar, allergik dəri reaksiyaları.
Qadınlarda sonsuzluğun menotropin və ya klomifen sitrat ilə birlikdə kombinə olunmuş müalicəsi zamanı yumurtalıqların hiperstimulyasiyası sindromu yarana bilər. 
Arzuolunmaz effektlər baş verdikdə həkiminizə müraciət edin. 
Bu içlik vərəqədə qeyd edilməyən hər hansı əlavə təsir meydana çıxarsa, bu barədə həkiminizə məlumat verin. 

Doza həddinin aşılması
Doza həddinin aşılması əlamətləri məlum deyil, lakin qadınlarda sonsuzluğun müalicəsi zamanı yumurtalıqların hiperstimulyasiyası sindromu (YHSS) inkişaf edə bilər. Bu zaman kistalar hesabına yumurtalıqların ölçülərinin böyüməsi və partlama təhlükəsi, həmçinin assit və hidrotoraks yarana bilər. YHSS qarın nahiyəsində gərginlik hissi və ağrı, qusma, diareya, tənəffüsün çətinləşməsi, bədən kütləsinin artması kimi əlamətlərlə özünü büruzə verir. Siptomatik müalicə aparılır. YHSS-in ağır forması yarandıqda müalicə stasionar şəraitində həyata keçirilir. 

Buraxılış forması
Əzələdaxili inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizə olunmuş toz 5000 BV, flakonda. 
1 ml steril və apirogen 0,9%-li izotonik natrium xlorid məhlulu, ampulda. 
1 flakon toz və 1 ampul həlledici, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

  

Saxlanma şəraiti
2-8ºС temperaturda, işıqdan qorunan və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanılmalıdır. Dondurmaq olmaz. Məhlul hazırlandıqdan sonra dərhal istifadə olunmalıdır. İstifadə edilməmiş qalığı atılmalıdır.

Yararlılıq müddəti
3 il.
Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı
BSV BioScience GmbH, Almaniya.

Lisenziya sahibi 
“Tempus” MMC distributor şirkəti.

brochure.png
bottom of page