top of page
Сортировка Медицина

TEMPROST   kapsullar

Prostat vəzin adenoması zamanı istifadə olunan vasitə.Təsiredici maddəsi modifikasiya olunmuş şəkildə azad olunan kapsullar

temprost.png
brochure.png

Təsiredici maddəsi modifikasiya olunmuş şəkildə azad olunan kapsullar 
Təsiredici maddə: 1 kapsulda 0,4mq tamsulozin hidroxlorid (tamsulosin hydrochloride);
Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüloza (Grade 101), metakril turşusu - etil akrilat sopolimer (1:1) 30% dispersiya (polisorbat 80%, natrium laurilsulfat), trietilsitrat, talk, sarı dəmir oksidi, titan dioksid, qırmızı dəmir oksidi, jelatin, indiqokarmin FD&C mavi 2, qara dəmir oksidi
Təsviri 
Acıq narıncı rəngli gövdəsi, zeytun rəhginə çatan qapağı olan kapsullardır. Kapsulun möhtəviyyatı ağ rəngli qranullardır.     

Farmakoloji qrupu: α1-adrenoblokator.
ATC kodu: G04CA02.

Farmakoloji xüsusiyyətləri 
Farmakodinamikası 
Tamsulozin prostat vəzinin, sidik kisəsi boynunun və uretranın prostat nahiyəsinin saya əzələlərindəki  postsinaptik α1-adrenoreseptorların, həmçinin, əsasən sidik kisəsinin gövdəsində olan α1-adrenoreseptorların  spesifik blokatoru olub, prostat vəzin, sidik kisəsi boynunun və uretranın prostat hissəsinin saya əzələlərinin tonusunun azalmasına və sidik axınının tənzimlənməsinə səbəb olur. Prostat vəzisinin xoşxassəli hiperplaziyası zamanı saya əzələlərinin tonusun yüksəlməsi və detruzor hiperaktivliyi nəticəsində eyni zamanda həm dolma simptomları da azalır.  
Tamsulozinin adrenoreseptorların α1A yarımtipinə təsiretmə qabiliyyəti damarların saya əzələlərində yerləşən adrenoreseptorların α1B yarımtipinə təsiretmə qabiliyyətindən 20 dəfə üstündür. Yüksək selektivliyə malik olan tamsulozin nə arterial hipertenziyası olan, nə də normal AT-ə malik olan şəxslərdə ümumi arterial təzyiqi (AT) kliniki əhəmiyyətli dərəcədə azaltmır.
Farmakokinetikası 
Sorulması: Tamsulozin bağırsaqda yaxşı sorulur və təxmini 100% biomənimsənilməyə malikdir. Qida qəbulundan sonra tamsulozinin sorulması bir qədər zəifləyir. Əgər xəstə preparatı hər gün eyni vaxtda adi səhər yeməyindən sonra qəbul edərsə, o zaman sorulma dərəcəsi eyni ola bilər. 
Preparatın 0,4mq dozada birdəfəlik qəbulundan sonra plazmada maksimal konsentrasiya 6 saatdan sonra yaranır. 0,4 mq dozada gündə 1 dəfə qəbuldan sonra  maksimal konsentrasiya 5-ci gün yaranır, və bu zaman onun səviyyəsi birdəfəlik qəbuldan sonrakı səviyyəsindən 2/3 dəfə yüksək olur. 
Paylanması: plazma zülalları ilə birləşməsi 99%-dir, paylanma həcmi böyük deyil (0,2 l/kq-yaxın).
Metabolizmi: qaraciyərdə qeyri-aktiv metabolitlər yaratmaqla tədricən metabolizmə uğrayır. Tamsulozinin böyük hissəsi plazmada dəyişilməmiş şəkildə mühahidə olunur. 
Eksperimentlərdə tamsulozinin qaraciyərin mikrosomal fermentlərinin aktivliyini azacıq yüksəltdiyi müəyyən olunmuşdur. 
Zəif və mötədil qaraciyər çatışmazlığı zamanı preparatın dozasının korreksiyasına ehtiyac yoxdur.
Orqanizmdən xaric olması: Tamsulozin və onun metabolitləri, əsasən, sidiklə xaric olur. Bu halda preparatın təxminən 9%-i dəyişilməmiş şəkildə xaric olur. 
Preparatın yarımatılma dövrü yeməkdən sonra 0,4mq dozada birdəfəlik qəbulu zamanı 10 saat, çoxsaylı qəbuldan sonra isə – 13 saat təşkil edir. 
Böyrək çatışmazlığı zamanı doza korreksiya olunması, ağır böyrək çatışmazlığı zamanı (KK 10 ml/dəq-dən) isə tamsulozin ehtiyatla təyin olunmalıdır

İstifadəsinə göstərişlər 
Prostat vəzisinin xoşxassəli hiperplaziyası zamanı dizurik pozğunluqların müalicəsi.

Əks göstərişlər
-    Tamsulozin və ya preparatın komponentlərindən hər hansı birinə qarşı yüksək fərdi həssaslıq;
-    Ortostatik hipotenziya (o cümlədən, anamnezdə);
-    Ağır qaraciyər çatışmazlığı.

Xüsusi göstərişlər

Ehtiyatla: Ağır böyrək çatışmazlığı (KK 10 ml/dəq-dən az) zamanı ehtiyatla istifadə olunmalıdır. Temprostla müalicə zamanı tək-tək hallarda zamanı arterial təzyiqin azalması müşahidə oluna bilər ki, bu da nadir hallarda bayılmaya səbəb ola bilər. Ortostatik hipotenziyanın ilk əlamətləri (başgicəllənmə, zəiflik) müşahidə olunarsa, xəstə ya oturmalı ya uzanmalı, əlamətlər müşahidə olunmayana qədər bu vəziyyətdə qalmalıdır. 
Preparatın qəbulu fonunda katarakta və ya qlaukoma ilə bağlı cərrahi müdaxilələr zamanı gözün qüzehli qişanın qeyri-stabilliyi (dar göz bəbəyi sindromu) inkişaf edə bilər ki, bunu cərrah xəstəni əməliyyata hazırlayarkən və əməliyyat zamanı nəzərə almalıdır. 
Preparatla müalicəyə başlamazdan əvvəl prostatın xöşxəssəli hiperplaziyasının əlamətlərinə oxşar əlamətləri olan digər xəstəliklər differensiyasiya olunmalıdır. Müalicəni başlamazdan əvvəl və müalicə müddətində müntəzəm olaraq barmaqla rektal müayinə aparılmalıdır və əgər tələb olunarsa prostatın spesifik antigenini (PSA) müəyyən etmək lazımdır.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 
Temprost preparatını atenolol, enalapril və ya nifedipinlə birlikdə istifadə etdikdə qarşılıqlı təsir müşahidə olunmayıb. Simetidinlə birlikdə istifadə olunduqda qan plazmasında tamsulozinin konsentrasiyasının bir qədər yüksəlməsi, furosemidlə istifadə olunduqda isə azalması müşahidə olunmuşdur. Bu halda tamsulozinin dozasının azaldılmasına ehtiyac yoxdur. Preparatın konsetrasiyası normal diapazonda qalır. Diazepam, propranolol, trixlormetiazid, xlormadinon, amitriptilin, diklofenak, qlibenklamid, simvastatin və varfarin in vitro tamsulozinin insan plazmasında sərbəst fraksiyasını dəyişdirmir. Öz növbəsində tamsulozin, həmçinin, diazepamin, propranololun, trixlormetiazidin və xlormadinonun sərbəst fraksiyalarını dəyişdirmir. 
In vitro tədqiqatlarda qaraciyər səviyyəsində amitriptilinlə, salbutamolla, qlibenklamidlə və finasteridlə qarşılıqlı təsiri müşahidə edilməmişdir. Diklofenak və varfarin tamsulozinin xaricolma sürətini artıra bilər.
Eyni zamanda α1-adrenoreseptorların digər antaqonistlərinin təyini AT-in aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. 
Temprostu ketokonazol və eriromisinlə eyni vaxtda ehtiyatla istifadə etmək lazımdır.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi 
Qadınlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmamışdır.

İstifadə qaydası və dozası
Gündə bir dəfə səhər yeməyindən sonra 1 kapsul (0,4 mq) su ilə qəbul olunur. Kapsulu çeynəmək tövsiyyə olunmur. 18 yaşdan aşağı yeniyetmələrdə bu preparatın təhlükəsizliyi və effektivliyi təyin edilməyib. 

Əlavə təsirləri:
Tez-tez – başgicəllənmə, retroqrad eyakulyasiya; bəzən – ortostatik hipotenziya, taxikardiya, asteniya, başağrısı, rinit, ürəkbulanma, qusma, diareya, qəbizlik, dəri səpgisi, qaşınma, övrə. Nadir hallarda hiperhəssaslıq reaksiyaları: angionevrotik ödem, bayılma müşahidə oluna bilər. 
Çox nadir hallarda: Stiven-Conson sindromu, priapizm. 
Məlum deyil: bulanıq görmə, görmə pozuntuları, burun qanaxması, ağızda quruluq, multiformalı eritema, eksfoliativ dermatit. 
Uzun müddət tamsulozin qəbul etmiş şəxslərdə katarakta ilə bağlı aparılan cərrahi əməliyyatlarda gözün qüzehli qışasının qeyri-stabilliyi (dar göz bəbəyi sindromu) barədə yazılmışdır. 
Doza həddinin aşılması  
Tamsulozinlə doza həddinin kəskin aşılması barədə məlumat yoxdur. Nəzəri olaraq doza həddinin aşılması AT-in kəskin şəkildə azalması və kompensator taxikardiyanın inkişafı mümkündür. Bu zaman simptomatik müalicə aparılır. İnsan  üfüqi vəziyyət aldıqda arterial təzyiq və ürək yığılmalarının tezliyi normallaşa bilər. Bu effekt vermədikdə dövr edən qanın həcmini artıran və ehtiyac olduqda damardaraldıcı dərman vasitələrdən istifadə oluna bilər. Böyrəklərin funksiyalarına nəzarət etmək zəruridir. Dializin effekt verməsi az inandırıcıdır, belə ki, tamsulozin plazma zülalları ilə möhkəm birləşir. 
Preparatın sonrakı sorulmasının qarşısını almaq üçün mədəni yumaq, aktivləşdirilmiş kömür və ya osmotik işlədici qəbul etmək lazımdır. 

Buraxılış forması  
10 kapsul, blisterdə. 1 və ya 3 blister (10 və ya 30 kapsul) içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.
30 kapsul, yüksək sıxlıqlı polietilen konteynerdə. 1 konteyner, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.
Saxlanma  şəraiti
25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, orijinal qutusunda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti 
3 il. 
Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra  istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti
Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı
“Synthon Hispania S.L.”, İspaniya
C/Castello, 1 Poligono Las Salinas. 
08830 Sant Boi de Llobregat.
Barselona, İspaniya 
Lisenziya sahibi
“DƏRMAN” MMC
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 
Mehdi Abbasov, ev 2,
AZ 1096,  Azərbaycan 

 

bottom of page