top of page
Сортировка Медицина

NEYROVİT  №10 ampul

B qrup vitamin kompleksi
əzələdaxili inyeksiya üçün məhlul

neyrovit.png
brochure.png

Tərkibi (1 ampulda)
Təsiredici maddələr: 
100 mq tiamin hidroxlorid (vitamin B1), 
100 mq piridoksin hidroxlorid (vitamin B6), 
1 mq sianokobalamin (vitamin B12) vardır.
Köməkçi  maddələr: lidokain hidroxlorid, benzil spirti, kalium 
heksasiano-ferrat (III), natrium heksametafosfat, natrium hidroksidin 
10% məhlulu, inyeksiya üçün su.


Təsviri
Prakitiki olaraq görünən hissəcikləri olmayan qırmızı rəngli şəffaf məhluldur.

Farmakoloji xüsusiyyətləri
Farmakodinamikası
B qrup neyrotrop vitaminlər sinirlərin və hərəkət aparatının iltihabi və degenerativ xəstəliklərinə müsbət təsir göstərir. Tiamin karbohidratların metabolizmində, həmçinin, daha sonra tiamin pirofosfat 
və ATF sintezində iştirak etməklə Krebs siklində aparıcı rol oynayır. Piridoksin proteinlərin metabolizmində və qismən – karbohidrat və yağların metabolizmində iştirak edir.Hər iki vitaminin fizioloji funksiyası bir-birinin sinir və sinir-əzələ sisteminə müsbət təsirlə ifadə olunan təsirini gücləndirməkdir. Sianokobalamin mielin qişasının sintezində iştirak edir, periferik sinir sisteminin zədələnməsi ilə əlaqədar ağrı hissini azaldır, nuklein mübadiləsini fol turşusunu aktivləşdirmək yolu ilə stimullaşdırır. Lidokain- yerli anesteziyanın bütün növlərini – terminal, infiltrasion, keçirici anesteziya doğuran yerli ağrısızlaşdırıcı vasitədir.
Farmakokinetikası
Tiamin əzələ daxilinə yeridildikdən sonra inyeksiya yerindən sürətlə absorbsiya olunur və qana keçir (50 mq dozanın yeridildiyi ilk gün 15 dəqiqə sonra 484 nq/ml) və leykositlərdə -15%, eritrositlərdə - 75% və plazmada – 10% olmaqla, orqanizmdə qeyri-bərabər paylanır. Vitaminin orqanizmdə əhəmiyyətli ehtiyatları olmadığından, o, orqanizmə hər gün daxil olmalıdır.Tiamin hematoensefalik və plasentar maneələri aşaraq, ana südünə keçir. Tiamin alfa fazada 0,15 saat sonra, beta fazada 1 saat sonra və terminal fazada 2 gün ərzində sidiklə xaric olunur. Əsas metabolitlər tiamin karbon turşusu, piramin və bəzi naməlum metabolitlərdir. Bütün vitaminlərdən yalnız tiamin orqanizmdə ən az miqdarda saxlanılır. Böyüklərin orqanizmində tiamin pirofosfat (80%), tiamin trifosfat (10%) və yerdə qalan miqdarda tiamin monofosfat şəklində 30 mq qədər tiamin vardır. 
Əzələdaxili inyeksiya zamanı piridoksin tezlikdə qan axınına absorbsiya olunur və 5-ci vəziyyətdə CH2OH qrupunun fosforlaşmasından sonra koenzim rolunu yerinə yetirərək orqanizmdə paylanır. Vitaminin 80% yaxını qan plazmasının zülalları ilə əlaqələnir.  Piridoksin bütün orqanizmə paylanır, plasentadan keçir və ana südünə keçir, qaraciyərdə depolanır və absobsiyadan maksimum 2-5 saat sonra sidiklə ifraz olunan 4-piridoksin turşusuna qədər oksidləşir. İnsan orqanizmində 40-150 mq. B6 vitamini vardır və onun gündəlik eliminasiya sürəti bərpa olunma sürəti 2,2-2,4% olmaqla, 1,7-3,6 mq.dır.

İstifadəsinə göstərişlər
B1, B6 və B12 vitaminlərinin çatışmazlığından yaranan, qidalanmanın korreksiya ilə aradan qalxmayan nevroloji pozğunluqlar.

Əks göstərişlər
B1, B6, B12 vitaminlərinə qarşı həssaslığın artması. 
Amid strukturlu yerli anestetiklərə qarşı həssaslığın artması.
Preparatın tərkibindəki maddələrə, həmçinin, digər amid tipli yerli ağrıkəsici dərman vasitələrinə qarşı həssaslığın artması; anamnezdə lidokain hidroxloridin yeridilməsi ilə əlaqədar epileptiformalı qıcolmaların olması; II və III dərəcəli AV-blokada, sinus düyününün zəifliyi sindromu, Volf-Parkinson-Uayt sindromu, Adams-Stoks sindromu, ürək çatışmazlığının ağır formaları (II –III dərəcə), ifadə olunmuş arterial hipotenziya, bradikardiya, kardiogen şok, ürəyin tam köndələn blokadası; miasteniya; hipovolemiya; porfiriya, ağır böyrək və/və ya qaraciyər çatışmazlığı, hamiləlik, əmizdirmə dövrü, 12 yaşa qədər pasiyentər.
Bədxassəli şişlər.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri
Psoriazlı xəstələrin istifadəsi əsaslandırılmalıdır, belə ki vitamin B12 dəri əlamətlərini ağırlaşdıra bilər.
Uzunmüddətli (5 aydan artıq) müalicə zamanı B6 vitamininin doza həddi aşılarsa (gündə 500 mq.) sensor nevropatiya inkişaf edə bilər. Nadir hallarda tərkibində B1 vitamini olan preparatın təkrar istifadəsi zamanı anafilaktik şok baş verə bilər.

 

Köməkçi maddələr
Ürək və qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrə ehtiyatla istifadə etmələri tövsiyə olunur, belə ki preparatın tərkibində lidokain vardır.
Preparat yeni doğulmuş, xüsusilə vaxtından əvvəl doğulmuş  uşaqlar üçün əks-göstərişdir, belə ki preparatın tərkibində benzil spirti vardır.
Lidokain istifadə olunmazdan əvvəl preparata fərdi həssaslığın müəyyənləşdirilməsi üçün mütləq dəri sınağı keçirilməlidir, inyeksiya yerinə ödem və qızartı həssaslığın olmasını göstərir. Vaskulyarizasiya olunmuş toxumalara yeritmə zamanı aspirasiya sınağı keçirmək və lidokainin qan axınına keçməsinin qarşısının alınması üçün ehtiyatla yeritmək tövsiyə olunur. Yüksək dozada lidokain hidroxlorid yeritməzdən əvvəl barbituratların təyini tövsiyə olunur.
İnyeksiya yerinin tərkibində ağır metallar olan dezinfeksiyaedici məhlularla işlənməsi zamanı ağrı və ödem şəklində yerli reaksiyanın inkişafı riski artır.
Lidokaindən istifadə zamanı EKQ-nəzarət olmalıdır.  Sonus düyününün fəaliyyətində pozuntu, PQ intervalında uzanma, QRS genişlənməsi və ya yeni aritmiyanın inkişafı aşkar edildiyi halda dozanı azaltmaq və ya preparatın istifadəsini dayandırmaq lazımdır. 
Ürək çatışmazlığı, arterial hipertenziyası, natamam atrioventikulyar blokadası, mədəcikdaxili keçiricilik pozğunluğu, qaraciyər və böyrəklərdə funksiya pozğunluğu, epilepsiyası olan, ürək əməliyyatından çıxmış, hipertermiyaya genetik meyilliliyi olan, zəifləmiş xəstələrə ehtiyatla və aşağı dozalarda istifadə olunur.
Yaşlı xəstələr, həmçinin, anamnezində aritmiya olan xəstələr ehtiyatla istifadə etməlidirlər. 
Terapiyaya başlamağa on gün qalmış MAO inhibitorlarının istifadəsini dayandırmaq lazımdır. 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi
Preparatın hamiləlik dövründə istifadəsi əks göstərişdir. Preparatın istifadəsi zəruri olduğu hallarda ana südü ilə qidalandırmanı dayandırmaq lazımdır.

İstifadə qaydası və dozası
Ağır hallarda və kəskin ağrılar zamanı preparatın qandakı səviyyəsinin sürətli artırılması üçün bir inyeksiya (2 ml) dərin əzələ daxilinə yeridilir. 
Kəskin mərhələ keçdikdən sonra və xəstəliyin daha yündül formalarında həftədə 2-3 dəfə 1 inyeksiya vurulur. Venadaxili yeridilməsi əks göstərişdir. 

 

Əlavə təsirləri
Əlavə təsir baş vermə tezliyindən asılı olaraq, aşağıdakı şəkildə təsnif edilir:
Nadir hallarda: hiperhəssaslıq reaksiyası, xüsusən, dəfələrlə əzələ daxilinə yeridildikdən sonra (dəri səpgisi, övrə, bronxospazm, anafilaktik şok). Bu hiperhəssaslıq reaksiyaları tərkibində B1 vitamini, B12 vitamini və ya lidokain olan parenteral preparatların təkrar yeridilməsindən sonra qeydə alınmışdır.
Sinir sisteminə
Nadir hallarda: paresteziya, B6 vitaminindən yüksək dozalarda (gündə 500 mq.) istifadə zamanı periferik sensor nevropatiya.
Ürək-damar sisteminə
Nadir hallarda: keçici hipotenziya
Dəriyə
Nadir hallarda: civzə
Sistem  reaksiyalar adətən inyeksiyanın təsadüfən venaya, yüksək perfuziya olunmuş toxumalara edilməsi ilə və doza həddinin aşılması ilə əlaqədar olur. Bu reaksiyalara başgicəllənmə, qusma, bradikardiya, aritmiya və qıcolmalar aiddir.
Lidokainin yeridilməsi ilə əlaqədar əlavə reaksiyalar
Mərkəzi və periferik sinir sisteminə: başgicəllənmə, başağrısı, zəiflik, hərəki narahatlığı, eyforiya, nistaqm, huşun itməsi, yuxululuq, yuxunun pozulması, tremor, trizm, qıcolmalar (onların inkişaf riski hiperkapniya və asidoz zamanı artır), paresteziya, tənəffüs əzələlərinin iflici, hərəki blokada, həssaslığın pozulması, respirator iflic (çox zaman subaraxnoidal anesteziya zamanı inkişaf edir), dil və dodaqların keyiməsi (stomatologiyada istifadəsi zamanı).
Ürək-damar sisteminə: yüksək dozalarda istifadə edərkən – AT-nin enməsi, bradikardiya; vazokonstriktorla birlikdə istifadə zamanı – taxikardiya, ürək keçiriciliyinin yavaşıması, ürəyin köndələn blokadası, arterial hipertenziya, periferik vazodilatasiya, döş qəfəsində ağrı, aritmiya, ürəyin blokadası, ürək fəaiyyətinin dayanması.
Tənəffüs orqanlarına: tənəffüsün sıxılması, tənəffüsün dayanması, təngnəfəslik.
Mədə-bağırsaq traktına: ürəkbulanma, qusma.
Allergik reaksiyalar: dəridə səpgi, övrə, dəridə qaşınma, angionevrotik ödem, generalizə olunmuş eksfoliativ  dermatit, anafilaktik reaksiyalar, konyuktivit, rinit.
Yerli reaksiyalar: anesteziyaedici təsirin inkişafı ilə yüngül yandırma hissi.
Digər: hipotermiya, hərarət, soyuq hissi və ya ətrafların keyiməsi. Yüksək dozalarda istifadə zamanı – qulaqda küy, oyanma.

 

Doza həddinin aşılması
Doza həddinin aşılması zamanı sistem reaksiyalar özünü biruzə verə bilər. Baş gicəllənmə, bradikardiya, qusma və ya şok kimi əlavə reaksiyalar ola bilər. B6 vitaminin yüksək dozalarda (gündə 600 mq.) uzun müddət (5 ayda çox) istifadəsi zamanı periferik sensor nevropatiya yarana bilər.
Müalicə simptomatik və köməkedicidir. Spesifik antidotu yoxdur.
Lidokainin doza həddinin aşılması
Sinir sisteminin və ürək-damar sisteminin zəifləməsi ilə əlaqədar əsas simptomlar: ümumi zəiflik, baş gicəllənməsi, səmt hissinin itirilməsi, tonik-klonik qıcolmalar, koma, tremor, görmənin pozulması, atrioventikulyar blokada, asfiksiya, ürəkbulanma, qusma, eyforiya, psixomotor oyanma, asteniya, apnoe, bradikardiya, arterila təzyiqin aşağı düşməsi, kollaps. Sağlam insanlarda doza həddinin aşılmasının ilk simptomları  lidokain hidroxloridin qanda 0,006 mq/kq yığılması zamanı, qıcolmalar isə - 0,01 mq/kq olduqda baş verir.
Müalicə: preparatın istifadəsini dayandırmaq, oksigenoterapiya, vazokonstriktorlar (noradrenalin, mezaton), xolinolitiklər. Xəstə üfüqi vəziyyətdə olmalıdır; təmiz hava almalı, oksigen və/və ya süni tənəffüs verilməlidir.Mərkəzi sinir sisteminin simptomları benzodiazepinlərin və ya barbituratların qısamüddətli təsiri ilə korreksiya olunur.Bradikardiya və keçiricilik pozulmasının korreksiyası üçün atropin (0,5-1,0 mq.), arterial hipotenziya zamanı – simpatomimetiklər beta-adrenoreseptorların aqonistləri ilə kombinasiyasiyada istifadə olunur. Ürək dayanarkən dərhal reanimasiya tədbirləri görülməlidir.
Ağciyərlərin intubasiyası, süni ventilyasiyası edilməlidir. Lodokainin doza həddinin aşılmasının kəskin fazasında dializ effektli deyil. Spesifik antidot yoxdur.

 

Buraxılış forması
Əzələdaxili yeritmə üçün 2 ml məhlul, sınma dairəsi olan tünd rəngli şüşə ampulda.  
10 ampul, blister qablaşdırmada. 
İçərisində 5 ampul olan 2 blister içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır. 

 

Saxlanma şəraiti: 250C-dən  yüksək olmayan temperaturda və  uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.
Yararlılıq müddəti: 2 il.

 

İstehsalçı: BMMM “Lekfarm”, Belarus Respublikası
 

Neyrovit.jpg
bottom of page