top of page
Сортировка Медицина

FLEKSİFORS plyus (FlexiForce®plus) kapsul №60

Oynaq və qığırdaq xəstəliklərinin müalicəsi üçün kompleks vasitə

brochure.png
Fleksifors tablet.jfif

FLEKSİFORS plyus (FlexiForce®plus) tablet №30


Oynaq və qığırdaq xəstəliklərinin müalicəsi üçün kompleks vasitə

Tərkibi (1 tabletdə):                                                     
Təsiredici maddələr: 
- Xondroitin sulfat – 400 mq
- Qlükozamin sulfat – 400 mq
- FORTİGEL ( hidrolizə olunmuş kollagen peptidləri) – 100 mg
- MSM (metilsulfonilmetan) – 50 mq
- Hialuron turşusu – 30 mg
- Bosveliya (Boswellia serrata) qətranının quru ekstraktı – 30 mg
- 95% piperinə standartlaşdırılmış Qara istiot (Piper Nigrum) meyvələri (5 mq piperinə uyğun) -  5,3 mq
- Şeytan caynağı (Harpagophytum procumbens) köklərinin quru ekstraktı - 15 mg
Köməkçi maddələr: miksrokristallik sellüloza, stearin turşusu, maqnezium stearat, kolloidal silisium

Məhsul haqqında məlumat
FlexiForce® plus təbii maddələrin orijinal kombinasiyası olub, tərkibindəki komponentlərin xüsusiyyətləri, bioloji aktivliyi və spesifik təsir mexanizminə əsaslanaraq dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərinin kompleks müalicəsində qığırdaq toxumasının və oynaqların funksiyasını yaxşılaşdıran vasitədir.
FORTİGEL ( hidrolizə olunmuş kollagen peptidləri), tamamilə parçalanmış və əlavə olaraq qan dövranına daha asan daxil olan bir kollagen (II-ci tip kollagen) növüdür. II-ci tip kollagen qığırdağın əsasını təşkil edən, qığırdaq matriksi tərəfindən istehsal olunan, birləşdirici və qığırdaq toxumasının sintezi üçün zəruri zülaldır. II-ci tip kollagen oynaq qığırdağında olan kollagenin 85-90%-ni, birləşdirici toxumanın protein-zülal tərkibinin isə 60%-ni təşkil edir. Oynaq qığırdağında liflər əmələ gətirərək karkas rolunu oynayır və qığırdağa möhkəmlik verir. Qığırdaqların dehidratasiyasının qarşısını alaraq elastikliyini artırır. Qığırdaq məhz tərkibindəki II-ci tip kollagen sayəsinde məruz qaldığı təzyiq və gərilməyə qarşı müqavimət göstərir, qığırdağı zədələnmədən qoruyur, oynaqların normal fəaliyyətini təmin edir. Artır bədən çəkisi olan insanlar, gün ərzində ağır yüklərlə qarşılaşan idmançılar, dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar üçün orqanizmdə istehsal olunan kollagenin miqdarı kifayət deyil, buna görə də, sümüklər kövrəkləşir, qığırdaq incəlir, oynaqlar isə gücünü, elastikliyini və hərəkətliliyi itirir. Birləşdirici toxumada qığırdaq əmələ gəlməsinə kömək edən II-ci tip kollagen oynaqların sağlamlığı üçün çox əhəmiyyətlidir, həmçinin yaşla əlaqəli oynaq ağrılarının və müxtəlif simptomların müalicəsində də effektlidir. 
Xondroitin sulfat - hialin və lifli qığırdaq toxumasında metabolizm prosesinə təsir göstərən yüksəkmolekullu mukopolisaxariddir. Qığırdaq proteoqlikanlarının əsas komponenti olub, kollagen liflərlə birlikdə qığırdaq matriksini təşkil edir. Qığırdaq toxumasını zədələyən spesifik fermentləri (metalloproteinazaları, xüsusilə leykositar elastazanı), o cümlədən, lizosomal fermentləri inhibə edir və qığırdaq toxumasının deqradasiyasının (zədələnməsinin) qarşısını alır. Hialin toxumasında maddələr mübadiləsini normallaşdırır, oynaqların qığırdaq səthlərində degenerativ dəyişiklikləri azaldır, toxumanın regenerasiya (bərpa) proseslərini sürətləndirir, xondrositlər tərəfindən qlikozaminoqlikanların sintezini stimulə edir və qığırdaq toxumasının struktur tamlığını bərpa edir. Oynaqlarda iltihabi prosesləri aradan qaldırmaqla ağrıkəsici təsir göstərir, QSİƏP-lərə tələbatı azaldır. Eyni zamanda damar divarının möhkəmliyini və elastikliyini təmin edir. İltihabəleyhinə və analgetik təsirlər sinovial qişanın sinoviosit və makrofaqları vasitəsilə iltihab mediatorların və ağrı amillərin sinovial mayesinə ifrazının azalması, həmçinin leykotriyen B4 və prostaqlandin E2 sekresiyasının blokadası nəticəsində əldə edilir. XS birləşdirici toxumanın yığılmasına mane olur, möhkəmliyini təmin edir. Oynaqların sinovial mayesinə asanlıqla penetrasiya edir, oynaq mayesinin yaranmasını tənzimləyir, oynaq səthlərinin normal yağlanmasını təmin edir, ağrının intensivliyini azaldır, zədələnmiş oynaqların hərəkətliliyini və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Müalicə kursu bitdikdən sonra terapevtik effektin təsiri uzun müddət saxlanılır.
Bundan əlavə, xondroitin sulfat sümük toxumasının formalaşmasında da iştirak edir. Fosfor-kalsium metabolizmini yaxşılaşdırır, sümük toxumasının rezorbsiyasını ləngidir və kalsiumun itkisini azaldır, nəticədə osteoporozun inkişafını tormozlayır. 
Qlükozamin sulfat - birləşdirici toxumanın əsas struktur materialıdır. O əsasən, oynaq qığırdaqlarında, bağlarda, vətərlərdə, damarların divarında, bronxlarda, dəridə və selikli qişalarda çoxluq təşkil edir. Qlükozamin yüksək biomənimsənilməyə malikdir. Dəri səthinə sürtüldükdə  toxumalara yaxşı sorulur, qlükozaminlə bağlı vacib komponentlərin sintez olunduğu qığırdaq və digər toxumalarda toplanır. Təbii metabolit kimi qığırdaq toxumalarını qoruyur və regenerasiyasında iştirak edir. Orqanizmdə xondrositlər tərəfindən proteoqlikanların və qlükozaminoqlikanların sintezi üçün istifadə olunur.
Hialuron turşusu qığırdaq toxumasında və oynaq mayesində mövcud olan təbii maddədir. O, oynaq səthlərində suyu özünə birləşdirməklə onu orada toplayır və saxlayır, sinovial mayenin özlülüyünü təmin edir. Hialuron turşusu bioloji sürtkünün əsas komponenti olub, oynaqların sürüşkənliyini təmin edir, oynaq səthlərinin sürtülmədə yeyilməsinin qarşısını alır. Bufer qismində oynaq səthlərini zərbədən qoruyur və qığırdaq qişasını qidalandırıcı maddələrlə təmin edir. Kollagen sintezini stimulə edir, xondrositlərə (qığırdaq hüceyrələrinə) qoruyucu təsir göstərir, qığırdağın elastikliyini təmin edir, qocalma prosesini ləngidir və davamlılığını artırır.
MSM (metilsulfonilmetan) - orqanizmdə birləşdirici və digər toxumaların formalaşmasında və funksiyalarının normallaşmasında vaacib rol oynayan, kükürd tərkibli üzvi birləşmədir. Əsasən qığırdaq, dırnaq, dəri və yumşaq toxumalarda çoxluq təşkil edir. MSM kollagen sintezində, hüceyrələrdə oksidləşmə reaksiyalarında, karbohidrat mübadiləsində və turşu-qələvi balansının qorunmasında əvəzolunmaz rola malikdir. MSM əzələlərin və vətərlərin qan təchizatını və normal iş fəaliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır. Oynaqların hərəkətliliyini artırır. 
Piperin - qara istiotun aktiv tərkib hissəsi olan alkaloiddir. Piperin, iltihabı təşviq edən sitokinlərin (IL-1b, TNF-α və PGE2) səviyyəsini azaldaraq, iltihabı azaldan sitokinlərin (IL-10) isə səviyyəsini artıraraq iltihab əleyhinə və güclü ağrıkəsici təsir göstərir. Toxumaların qan təchizatını yaxşılaşdırır və preparatın digər komponetlərinin mənimsənilməsini sürətləndirir. Antioksidant xüsusiyyətlərə malikdir.
Bosveliya qətranının quru ekstraktı - tərkibindəki bosvelin turşusu sayəsində oynaq xəstəliklərinin, osteoxondroz, artrit və revmatizmin müalicəsində yüksək effekt göstərir. Bununla yanaşı damar divarını möhkəmləndirərək qan dövranını yaxşılaşdırır. Dayaq-hərəkət aparatının hərəkətliliyini artırır, sümükləri və əzələləri möhkəmləndirir.
Şeytan caynağı köklərinin quru ekstraktı - tərkibindəki harpaqozid və beta-sitosterin hesabına toxumalarda damar keçiriciliyini normallaşdıraraq yerli mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır, iltihab əleyhinə təsir göstərir. Tərkibindəki harpaqozid qlikozidi həm də oynaq qığırdağının degenerasiyasına səbəb olan enzimi blokada edir

İstifadəsinə göstərişlər: 
- Oynaq və onurğanın degenerativ-distrofik xəstəlikləri (I-li artroz, osteoartrit, koksartroz, qonartroz və s.).
- Oynaqların funksional yüklənməsi (artıq çəki, fiziki yüklənmə və s.).
- Diskopatiya, spondilyoz və spondiloartroz, fəqərəarası osteoxondroz.
- Dayaq-hərəkət sisteminin travmaları (sınıqlar, çıxıqlar, dartılmalar və s.). 
- Sümük döyənəyinin formalaşmasını sürətləndirmək məqsədi ilə.
- Bud-çanaq oynağının displaziyası, bağ aparatının zəifliyi.
- Posttravmatik və əməliyyatdan sonrakı reablitasiya dövrü. 
- Fibromialgiya, oynaq ağrıları. 

Əks göstərişlər
Məhsulun tərkibində olan hər hansı komponentə qarşı fərdi həssaslıq, hamiləlik və laktasiya dövrü.  

İstifadə qaydası və dozası
FlexiForce® plus tabletləri yeməkdən sonra bir stəkan su ilə daxilə qəbul edilir.
18 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər
1 tablet gündə 1-2 dəfə qəbul edilir. 

Buraxılış forması: 30 tablet 

İstehsalçı: ValueMed, San-Marino

Bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir. Dərman vasitəsi deyildir!

bottom of page