Сортировка Медицина

FLEKSİFORS plyus (FlexiForce®plus) kapsul №60

Oynaq və qığırdaq xəstəliklərinin müalicəsi üçün kompleks vasitə

flexi force.png
brochure.png

Tərkibi (1 kapsulda):

                                                   

Təsiredici maddələr:

BioSell kollagen – 300 mq

- Hidroliz olunmuş kollagen II tip (min. 60%) – 180 mq

- Xondroitin sulfat (min. 20%) – 60 mq

- Hialuron turşusu (min. 10%) – 30 mq

İtburnu meyvəsinin quru ekstraktı 70% C vitamini ilə – 50 mq

Zəncəfil kökünün quru ekstraktı 5% gingerol ilə – 3 mq

Qara bibər meyvəsinin ekstraktı 10-15% piperin ilə - 2 mq

Koenzim Q10 (ubixinon 10) – 0,2 mq.

Köməkçi maddələr: yağ turşularının maqnezium duzları, miksrokristallik sellüloza.

Kapsul: jelatin, titan dioksid, sarı dəmir oksidi.

 

Məhsul haqqında məlumat

FlexiForce®plus təbii maddələrin orijinal kombinasiyası olub, tərkibindəki komponentlərin xüsusiyyətləri, bioloji aktivliyi və spesifik təsir mexanizminə əsaslanaraq dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərinin kompleks müalicəsində qığırdaq toxumasının və oynaqların funksiyasını yaxşılaşdıran vasitədir.

Hidroliz olunmuş kollagen, tamamilə parçalanmış və əlavə olaraq qan dövranına daha asan daxil olan bir kollagen (II-ci tip kollagen) növüdür. II-ci tip kollagen qığırdağın əsasını təşkil edən, qığırdaq matriksi tərəfindən istehsal olunan, birləşdirici və qığırdaq toxumasının sintezi üçün zəruri zülaldır. II-ci tip kollagen oynaq qığırdağında olan kollagenin 85-90%-ni, birləşdirici toxumanın protein-zülal tərkibinin isə 60%-ni təşkil edir. Oynaq qığırdağında liflər əmələ gətirərək karkas rolunu oynayır və qığırdağa möhkəmlik verir. Qığırdaqların dehidratasiyasının qarşısını alaraq elastikliyini artırır. Qığırdaq məhz tərkibindəki II-ci tip kollagen sayəsinde məruz qaldığı təzyiq və gərilməyə qarşı müqavimət göstərir, qığırdağı zədələnmədən qoruyur, oynaqların normal fəaliyyətini təmin edir. Artır bədən çəkisi olan insanlar, gün ərzində ağır yüklərlə qarşılaşan idmançılar, dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar üçün orqanizmdə istehsal olunan kollagenin miqdarı kifayət deyil, buna görə də, sümüklər kövrəkləşir, qığırdaq incəlir, oynaqlar isə gücünü, elastikliyini və hərəkətliliyi itirir. Birləşdirici toxumada qığırdaq əmələ gəlməsinə kömək edən II-ci tip kollagen oynaqların sağlamlığı üçün çox əhəmiyyətlidir, həmçinin yaşla əlaqəli oynaq ağrılarının və müxtəlif simptomların müalicəsində də effektlidir.

Xondroitin sulfat (XS), hialin və lifli qığırdaq toxumasında metabolizm prosesinə təsir göstərən yüksəkmolekullu mukopolisaxariddir. Qığırdaq proteoqlikanlarının əsas komponenti olub, kollagen liflərlə birlikdə qığırdaq matriksini təşkil edir. Qığırdaq toxumasını zədələyən spesifik fermentləri (metalloproteinazaları, xüsusilə leykositar elastazanı), o cümlədən, lizosomal fermentləri inhibə edir və qığırdaq toxumasının deqradasiyasının (zədələnməsinin) qarşısını alır. Hialin toxumasında maddələr mübadiləsini normallaşdırır, oynaqların qığırdaq səthlərində degenerativ dəyişiklikləri azaldır, toxumanın regenerasiya (bərpa) proseslərini sürətləndirir, xondrositlər tərəfindən qlikozaminoqlikanların sintezini stimulə edir və qığırdaq toxumasının struktur tamlığını bərpa edir. Oynaqlarda iltihabi prosesləri aradan qaldırmaqla ağrıkəsici təsir göstərir, QSİƏP-lərə tələbatı azaldır. Eyni zamanda damar divarının möhkəmliyini və elastikliyini təmin edir. İltihabəleyhinə və analgetik təsirlər sinovial qişanın sinoviosit və makrofaqları vasitəsilə iltihab mediatorların və ağrı amillərin sinovial mayesinə ifrazının azalması, həmçinin leykotriyen B4 və prostaqlandin E2 sekresiyasının blokadası nəticəsində əldə edilir. XS birləşdirici toxumanın yığılmasına mane olur, möhkəmliyini təmin edir. Oynaqların sinovial mayesinə asanlıqla penetrasiya edir, oynaq mayesinin yaranmasını tənzimləyir, oynaq səthlərinin normal yağlanmasını təmin edir, ağrının intensivliyini azaldır, zədələnmiş oynaqların hərəkətliliyini və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Müalicə kursu bitdikdən sonra terapevtik effektin təsiri uzun müddət saxlanılır.

Bundan əlavə, xondroitin sulfat sümük toxumasının formalaşmasında da iştirak edir. Fosfor-kalsium metabolizmini yaxşılaşdırır, sümük toxumasının rezorbsiyasını ləngidir və kalsiumun itkisini azaldır, nəticədə osteoporozun inkişafını tormozlayır.

Hialuron turşusu qığırdaq toxumasında və oynaq mayesində mövcud olan təbii maddədir. O, oynaq səthlərində suyu özünə birləşdirməklə onu orada toplayır və saxlayır, sinovial mayenin özlülüyünü təmin edir. Hialuron turşusu bioloji sürtkünün əsas komponenti olub, oynaqların sürüşkənliyini təmin edir, oynaq səthlərinin sürtülmədə yeyilməsinin qarşısını alır. Bufer qismində oynaq səthlərini zərbədən qoruyur və qığırdaq qişasını qidalandırıcı maddələrlə təmin edir. Kollagen sintezini stimulə edir, xondrositlərə (qığırdaq hüceyrələrinə) qoruyucu təsir göstərir, qığırdağın elastikliyini təmin edir, qocalma prosesini ləngidir və davamlılığını artırır.

Zəncəfil ekstraktı (gingerol) siklooksigenaza fermentini inhibə edərək iltihab əleyhinə təsir göstərir, həmçinin oynaqlarda şişkinliyi azaldır. Güclü analgetik xüsusiyyətlərinə görə əzələ gərginliyini, oynaq və əzələ ağrılarını əhəmiyyətli dərəcədə aradan qaldırır, oynaqlarda səhər sərtliyini azaltmağa, hərəkətliliyini artırmağa kömək edir. Zəncəfilin, osteoartrit ile əlaqəli iltihabın və ağrının müalicəsində effektli olduğu öyrənilmişdir.

Piperin, qara bibərin aktiv tərkib hissəsi olan alkaloiddir. Piperin, iltihabı təşviq edən sitokinlərin (IL-1b, TNF-α və PGE2) səviyyəsini azaldaraq, iltihabı azaldan sitokinlərin (IL-10) isə səviyyəsini artıraraq iltihab əleyhinə və güclü ağrıkəsici təsir göstərir. Toxumaların qan təchizatını yaxşılaşdırır və preparatın digər komponetlərinin mənimsənilməsini sürətləndirir. Antioksidant xüsusiyyətlərə malikdir.

Koenzim Q10 (ubixinon) təbii olaraq insan orqanizmində bütün hüceyrələrdə istehsal olunan, hüceyrələrin əsas enerji mənbəyi olan ATF sintezində iştirak edən, oksigen istehlakını tənzimləyən və bir çox fermentlərin təsirini artıran vitaminəbənzər maddədir. Mitoxondriyalarda depolanaraq, hüceyrələri enerji ilə təmin edir, həmçinin oksidləşdirici zədələnmələrdən və müxtəlif xəstəliklərdən qoruyur. Güclü antioksidant xüsusiyyətlərə malikdir, immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. KoQ10 gənc yaşlarda orqanizmdə kifayət qədər miqdarda olur, lakin tədricən bədəndəki səviyyəsi azalır və 30 yaşdan sonra ubixinon çatışmazlığı yaranır.

C vitamini kollagen sintezində iştirak edən və qığırdağı zədələyən spesifik enzimlərin sintezini azaldan güclü antioksidantdır.

 

İstifadəsinə göstərişlər:

Oynaq, onurğa sütunu və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ:

- Oynaq və onurğanın degenerativ-distrofik xəstəlikləri (I-, o koksartroz, qonartroz və s.).

- Oynaqların funksional yüklənməsi (artıq çəki, fiziki yüklənmə və s.).

- Diskopatiya, spondilyoz və spondiloartroz, fəqərəarası osteoxondroz.

- Dayaq-hərəkət sisteminin travmaları (sınıqlar, çıxıqlar, dartılmalar və s.).

- Sümük döyənəyinin formalaşmasını sürətləndirmək məqsədi ilə.

- Bud-çanaq oynağının displaziyası, bağ aparatının zəifliyi.

- Posttravmatik və əməliyyatdan sonrakı reablitasiya dövrü.

- Fibromialgiya, oynaq ağrıları..

 

Əks göstərişlər

Məhsulun tərkibində olan hər hansı komponentə qarşı fərdi həssaslıq, hamiləlik və laktasiya dövrü. 

 

İstifadə qaydası və dozası

FlexiForce® plus kapsulları yeməkdən sonra bir stəkan su ilə daxilə qəbul edilir.

Həkim tərəfindən başqa cür təyin edilməyibsə aşağıdakı dozalarda istifadə edin.

18 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər

Müalicənin başlanğıcında kəskin ağrılar zamanı 3-5 gün ərzində 2 kapsul gündə 2 dəfə qəbul edilir. Kəskin mərhələ keçdikdən sonra və xəstəliyin daha yüngül formalarında 1 kapsul gündə 2 dəfə qəbul edilir.

Doza və qəbul qaydası həkim tərəfindən tənzimlənə bilər.

Buraxılış forması: 60 kapsul, 6 blister (6x10) içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

İstehsalçı: Sensilab Ltd, Sloveniya..