top of page
Сортировка Медицина

LAFEROBİON (burun spreyi və burun damcısı)

virus əlehinə vasitə

laferobion.png
brochure.png

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Interferon

Tərkibi
Təsiredici maddə:     1 ml məhlulun tərkibində 100 000 BV insanın rekombinatı interferon alfa-2b vardır.
Köməkçi maddələr:   trometamol, trometamol hidroxlorid, hipromelloza, dinatrium edetat,
                                  lizin hidroxlorid, kalium xlorid, metilparahidroksibenzoat (E218), 
                                  inyeksiya üçün su.

Təsviri
Rəngsiz, şəffaf məhluldur.

Farmakoterapevtik qrupu
İnterferonlar.


ATC kodu: L03A В05.

Farmakoloji xüsusiyyətləri
Laferobion - virusəleyhinə, mikrobəleyhinə, iltihabəleyhinə, immunomoduləedici, antiproliferativ vasitədir. İnterferonun bioloji təsiri aşağıdakı effektləri ilə xarakterizə olunur: virusəleyhinə təsiri - transkripsiya və translyasiya proseslərinə inhibəedici təsir göstərməklə virusların (adenoviruslar, qrip virusları və s.) replikasiyasını tormozlayır; antiproliferativ təsir - hüceyrələrin çoxalma prosesini zəiflədir (əsasən də DNT və RNT tərkibli viruslarda); immunomoduləedici təsir - makrofaqların faqositar aktivliyini və limfositlərin hədəf hüceyrələrə qarşı spesifik sitotoksikliyini artırır. 
İnterferon translyasiya prosesinə maneə törədən spesifik ferment - proteinkinazanın sintezində iştirak edir. Virusun matriks RNT–ni zədələyən spesifik ribonukleazanı aktivləşdirir. 
İnterferon digər sitokinlərin sintezini, spesifik fermentlərin induksiyasını da stimulə edir.

İstifadəsinə göstərişlər
Kəskin respirator virus infeksiyalarının müalicə və profilaktikası: 
-    yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri ilə tez-tez və uzunmüddətli xəstələnmə halları;
-    KRVİ olan xəstələrlə kontakt zamanı;
-    soyuqdəymə zamanı;
-    mövsümi olaraq xəstələnmə sayının artması.

Əks göstərişlər
İnerferon alfa-2b və preparatın digər komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq, anamnezdə allergiya xəstəliyinin ağır formalarının olması, hamiləlik və laktasiya dövrü.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri
Preparatın tərkibinə daxil olan metilparahidroksibenzoat allergik reaksiyalar, nadir hallarda 
isə bronxospazm yarada bilər. 
Preparatın qablaşmasının tamlığı və etiketlənməsi pozularsa, preparatın fiziki xüsusiyyətləri dəyişilərsə (mayenin rəngi və ya şəffaflığı) və ya istifadə müddəti bitərsə, dərman vasitəsini istifadə etmək olmaz.
İnfeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə flakon fərdi şəkildə istifadə edilməlidir. 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri
İntranazal damardaraldıcı preparatlarla eyni zamanda istifadəsi tövsiyə olunmur. Bu preparatlar burunun selikli qişasının quruluğuna səbəb olur.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi
Qadınlarda hamiləlik və laktasiya dövründə preparatdan istifadənin təhlükəsizliyini təsdiq edən məlumatların olmaması ilə bağlı bu preparatdan bu dövrlərdə istifadə etmək məsləhət görülmür.

Pediatriyada istifadəsi
Preparat 1 yaşdan böyük uşaqlarda KRVİ ilk əlamətləri zamanı istifadə oluna bilər.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri
Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsir etmir.

İstifadə qaydası və dozası
Preparat hər burun dəliyinə istifadə olunur.
İstifadə etməyə başlamazdan əvvəl burun yollarını təmizləmək lazımdır.
1 püskürtmə dozası dozatora 1 yüngülvari sıxılmasına bərabərdir.
Burun spreyindən istifadə qaydası: 
1.    Flakondan qoruyucu qapağı çıxarın.
2.    Mikrodozator-püskürdücünü bir dəfə sıxaraq aktivləşdirin (sınaq püskürtmə). 
3.    Şaquli vəziyyətdə flakonun başlığını burun dəliyinə yerləşdirin və mikrodozatoru sıxın. Bu prosesi digər burun dəliyinə təkrarlayın.
4.    İstifadədən sonra flakonu qoruyucu qapağı ilə bağlayın.
KRVİ–nın ilkin əlamətləri müşahidə olunduqda (5 gün ərzində)
Böyüklərdə hər burun dəliyinə 3 püskürtmədən gündə 5-6 dəfə istifadə edilir 
(birdəfəlik doza - 30 000 BV, gündəlik doza - 150 000 - 180 000 BV).
Uşaqlarda: 
1-3 yaş arası uşaqlarda hər burun dəliyinə 2 püskürtmədən gündə 3-4 dəfə istifadə edilir
(birdəfəlik doza - 20 000 BV, gündəlik doza - 60 000 - 80 000 BV).
3-14 yaş arası uşaqlarda hər burun dəliyinə 2 püskürtmədən gündə 4-5 dəfə istifadə edilir
(birdəfəlik doza - 20 000 BV, gündəlik doza - 80 000 - 100 000 BV).
14 - 18 yaşlı uşaqlarda hər burun dəliyinə 3 püskürtmədən gündə 5-6 dəfə istifadə edilir
(birdəfəlik doza - 30 000 BV, gündəlik doza - 150 000 - 180 000 BV).
Böyüklərdə respirator virus infeksiyalarının profilaktikası məqsədilə
Xəstə ilə kontaktda və soyuqdəymə zamanı gündə 2 dəfə hər burun dəliyinə 3 püskürtmədən 5-7 gün ərzində istifadə edilir.
Ehtiyac olduqda profilaktik kurslar təkrarlanır. Birdəfəlik kontakt zamanı birdəfəlik istifadə kifayətdir. 
Mövsümi xəstəlik hallarının sayının artması zamanı 1-2 sutka intervalı ilə səhər bir dəfə istifadə olunur. 

Əlavə təsirləri
Nadir hallarda dəridə səpgilər müşahidə oluna bilər. 
Əlavə təsirlər müşahidə olunduqda həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.

Doza həddinin aşılması
Müşahidə olunmayıb.

Buraxılış forması   
5 ml məhlul, mikrodozator-püskürdücü ilə bağlı flakonda. 1 flakon içlik vərəqə ilə birlikdə 
karton qutuya qablaşdırılır. 

Saxlanılma şəraiti
2-8°С-dən yuxarı olmayan temperaturda, işıqdan qorunan və uşaqların əli çatmayan yerdə, 
orijinal qablaşdırmasında saxlamaq lazımdır. 

Yararlılıq müddəti
2 il.
İlk dəfə açıldıqdan sonra preparatı 2-8°С-də 10 sutkadan artıq saxlamaq olmaz. 
Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti
Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı
“Biofarma” Farmasevtik zavod“ OOO şirkəti
Ukrayna, Kiyev vilayəti, 09100, Belaya Serkov şəh., Kiyev küçəsi, 37. 

bottom of page